Bel ons:

Wat is een zinsdeel?

Wat is een zinsdeel?

Om een zin redekundig te ontleden moet je in een vroeg stadium de zinsdelen van elkaar scheiden. In dit artikel vertellen we wat zindelen zijn.

Zinsontleding kan je helpen je taalbeheersing een impuls te geven. Wij besteden aandacht aan twee vormen van zinsontleding: redekundig en taalkundig. In dit artikel staat het begrip zinsdeel centraal.

Een zinsdeel

Een zinsdeel is een onderdeel van een zin met een bepaalde grammaticale functie. 1 Een zinsdeel kan bestaan uit één woord of een combinatie van woorden. 2 In het Nederlands kun je er negen onderscheiden. 3

Je kunt deze lijst uitbreiden met het belanghebbend en ondervindend voorwerp, maar die worden doorgaans onder de meewerkende voorwerpen of indirecte objecten geschaard. 4 Daarnaast kun je het oorzakelijk voorwerp eraan toevoegen. Dat wordt echter vaak tot het naamwoordelijk gezegde gerekend. 5

De categorisering van zinsdelen

Al deze zinsdelen komen nooit tegelijk in een zin voor. Sommige ervan sluiten elkaar uit terwijl andere elkaar juist nodig hebben. Voor een grammaticaal samenhangende zin heb je hoe dan ook een persoonsvorm en gezegde nodig, afgezien van onvolledige, elliptische zinnen die in zakelijke schrijftaal doorgaans niet voorkomen.

Als je een zin redekundig ontleedt, verdeel je de zin in zinsdelen waarvan je de functies benoemt. In sommige gevallen kun je ze verder onderbrengen in een subcategorisering, maar dat is niet nodig om de structuur van een zin te doorgronden. Daarom laten we dat hier buiten beschouwing.

Algemene Nederlandse Spraakkunst kopen?
De ANS is een uitgebreid wetenschappelijk naslagwerk

Zinsdelen herkennen: lukt jou dat?

Als je in staat bent zinsdelen van elkaar te onderscheiden, dan beschik je over een goede basis om een zin redekundig te ontleden. Het kan nog steeds lastig zijn om de juiste functies eraan toe te kennen, maar je hebt dan in ieder geval geen discussie over de delen die je daarvoor gebruikt.

Bronnen

  1. Onze Taal (z.d.). ‘Wat is redekundig ontleden? En hoe doe je dat?‘. Onzetaal.nl/taalloket, geraadpleegd op 15 februari 2024. ↩︎
  2. Taalunie (z.d.). ‘Zinsdeel‘. Taaladvies.net, geraadpleegd op 15 februari 2024. ↩︎
  3. Onze Taal (z.d.). ‘Wat is redekundig ontleden? En hoe doe je dat?‘. Onzetaal.nl/taalloket, geraadpleegd op 15 februari 2024. ↩︎
  4. Klein, M. en Toorn, M.C. van den (2011). Praktische cursus zinsontleding. Groningen: Noordhoff Uitgevers, p. 28. ↩︎
  5. Algemene Nederlandse Spraakkunst (2021). ‘20 De zinsdelen‘. E-ans.ivdnt.org, geraadpleegd op 15 februari 2024. ↩︎

Zakelijk leren schrijven?

De Schrijftrainers helpt jou je schrijfvaardigheden te verbeteren. Neem contact op voor een offerte op maat.

×